Božja prisotnost v našem življenju

7 oktobra, 2018

Tema: ŽIVLJENJE

Božja prisotnost v našem življenju

Povzdigujte GOSPODA, našega Boga, padite na kolena k njegovi sveti gori. Zakaj svet je GOSPOD, naš Bog. Ps 99,9

Sveto pismo razodeva, da je Bog svet.

Beseda svetost v današnjem času ni priljubljena.Svetost mnogi razumejo napačno, mislijo, da bodo prikrajšani mnogih življenjskih užitkov, vidijo samo zapovedi in predpise. Celo kristjanom ni to preveč priljubljenja tema. Mnogi pravijo, da so svobodni, da živijo v Božji milosti in naj jih ne poskušajmo pripeljati pod zakon.

Kaj pomeni svetost?

Svetost v Svetem pismu pomeni, biti ločen od greha, rezerviran za Boga, da bi bili izkljušno njegovi. Pomeni Božjo prisotnost, ki nam daje željo in moč, da želimo ugajati Bogu.

Staro in novo življenje

Dokler nismo imeli osebnega odnosa z Jezusom, smo z vsem srcem živeli v svetu in svet nas je ljubil. Popolnoma normalno nam je bilo, da smo bili pod vplivom starega človeka, naše grešne narave. Pripravljeni smo bili storiti vse, da bi pridobili nek status, ugled ali kar koli podobnega, samo zato, da bi služili našemu ponosu in sebičnosti. Mi smo bili v centru vsega.

Ko pa smo svoje življenje predali Kristusu, smo vstopili v odnos z njim, novo življenje. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen. 2 Kor 5, 15 SSP

Po milosti, smo dobili novo naravo, da živimo drugače kot svet, da živimo sveto življenje, življenje v Božji prisotnoti.

Življenje v Božji prisotnosti

Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost. Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. Heb 12,14 SSP

Bog nas ne kliče k nečistosti ampak svetosti. To je praktična svetost, to je skladnost z Božjo voljo in poslušnost Gospodovim zapovedim. To je vrnitev nazaj k namenu, zakaj smo bili ustvarjeni. Ustvarjeni smo bili na njegovo podobo. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. 1 Mz 1, 27 SSP

Svetost, Božja prisotnost v našem življenju, pomeni stil življenja za katerega smo bili ustvarjeni. To je pravzaprav veličasten način življenja, ki ga ponuja Bog in edino tako se splača živeti.

Božji otrok ima izbiro, ki je nevernik nima. Neverniku ali človeku, ki ga vodijo samo sebične želje, je posvečenje neumnost.

Kristjan se lahko preda močni notranji naravi novega stvarjenja ali pa se še naprej podreja željam mesa, grešne narave. Živeti v Božji prisotnosti je vsakodnevna izbira.

Posvečeno življenje, Božja prisotnost nas vodi v pravo smer. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost. 2 Kor 7,1SSP

Dopolnjujmo ali rastimo v posvečenosti, saj drugače ne moremo videti Gospoda, poznati njegove volje, načrta za naše življenje.

V strahu Božjem dopolnjujmo svetost, nas opominja Božja beseda. Mi lahko znamo celo Sveto pismo na pamet, smo lahko najboljši učetelji in poznavalci Svetega pisma, toda, če tega ne živimo, ni Božje prisotnosti v našem življenju.

Poglejmo še bolj konkretno.

Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa. 26 Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču. Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi. Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Ef 4, 25-29 SSP

Tukaj je govora naj ne lažemo. Toliko je danes finih laži na žalost tudi med kristjani. Lažemo, da bi mogoče zaščitili svoj ugled, prišli do določenega položaja. Dajemo obljube in jih nikoli ne izpolnimo. To so vse male, fine laži, ki nam kradejo posvečenje in vodijo v uničenje. Naj se jezimo in ne grešimo nadaljuje Pavel. Koliko stvari povemo večrat v jezi drug drugemu in se mogoče nikoli ne opravičimo. Včasih si sposodimo stvari in jih nikoli ne vrnemo, to je isto kot kraja. Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, ampak dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje… Vse to nam krade Božjo prisotnost. Ne dajajmo prostora hudiču, ampak v Božjem strahu dopolnjujmo svetost. Izguba Božje prisotnosti se začenja počasi in je velikokrat povezana z malimi stvarmi.

Če želimo biti spremenjeni, potrebujemo Božjo prisotnost.

Svetosti ne moremo živeti v svoji moči. Potrebujemo njegovo moč, prisotnost, da živimo sveto življenje. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. 2 Pt 1, 2-3 SSP

Njegova moč, prisotnost, prinaša spremembe v našem življenu. Zato moramo moliti, hrepeneti po njegovi prisotnosti. Spoznavati Njega, Njegovo slavo, Jezusa.

In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Jn 1, 14-16 SSP

Videli smo njegovo veličastvo, piše Janez. Jezus je živel drugače kot ljudje. Bil je in je, poln milosti in resnice. On je naš vzor. Vse bolj postajamo podobni Njemu, ko je Božja prisotnost v našem žilvljenju.  Prejemamo, milost za milost, pravi Janez. To rabimo tudi mi. Amen.

Go to Top