Bog daje življenje, dela nove stvari

10 maja, 2020

Tema: ŽIVLJENJE

Čeprav je Bog isti včeraj, danes in na veke ter se ne spreminja, nam vsak dan govori in nam kaže nekaj novega. Bog nam daje življenje. On poživlja našo dušo.

Hitro lahko začnemo razmišljati, da smo že prebrali celotno Biblijo in že slišali vse, kar je v zvezi z njo. Toda Bog nam želi znova in znova razkrivati novosti. Želi se nam razodevati. Tudi če mislimo, da smo nek odlomek prebrali že petkrat, vseeno ostanimo odprti, saj nam Bog želi razodeti čisto novo stvar – Novo razodetje. Bog je velik. Če ostanemo odprti, željni raziskovanja in branja Svetega pisma, bomo odkrili, kako malo resnično vemo o Njem.

Go to Top