Blagoslov

16 oktobra, 2022

Tema: ŽIVLJENJE

Vsak izmed nas ima v Jezusovi cerkvi svojo nalogo in službo; tej službi moramo biti zvesti in predani.
Pavel je v četrti vrstici v prvem pismu Korinčanom zapisal: »Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu
za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej
besedi in v vsem spoznanju.«

Zelo pomembno je, da smo hvaležni drug za drugega, in da smo drug drugemu pripravljeni pomagati. V
evangeliju po Janezu 13, 34-35 beremo: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem
vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med
seboj imeli ljubezen.« Bratje in sestre, poklicani smo v skupnost, v občestvo in v enotnost, ki nas delajo
močne! Tam, kjer vladata sloga in enotnost, je Gospod zapovedal blagoslov in življenje na veke.

Odprimo naša srca Božji besedi in dajmo prostor Svetemu Duhu; naj nas On poveže in pripravi na nove
zmage! Ali si želimo tega? Amen.

Go to Top