Blagoslov 2. del

1 maja, 2016

Series: Blagoslov

Blagoslov 2. del

Kako sprejeti blagoslov?

Še vedno živimo v padlem svetu. Nismo bili ustvarjeni za svet bolezni in naravnih katastrof, svet v katerem vse propade in umre. Svet, kakršen je zdaj, ni dom o katerem je govoril Jezus. Prava dokončna vrnitev domov, pomeni korenito spremembo ne le v človeškem življenju, temveč tudi v vsakem tkivu snovnega sveta. Jezus je prišel, da bi nas rešil greha, zla in smrti same. Prišel je, da bi človeštvo popeljal nazaj k Bogu, domov.  Toda, dokler živimo v padlem svetu moramo biti luč, blagoslov v njem. Moramo živeti in učiti principe, ki prinašajo blagoslov.

Bog se je odločil, da nas bo blagoslovil, toda čeprav je vse odvisno od njega, moramo tudi mi poznati in izpolniti njegove principe.

1. Dajmo Bogu najboljše

Ne daruj GOSPODU, svojemu Bogu, ne goveda ne drobnice, ki ima kakšno napako, kar koli slabega! Kajti to je gnusoba GOSPODU, tvojemu Bogu. 5 Mz 17,1 (SSP)

Kaj je hotel Bog, ko je od Izraelcev zahteval najboljšo daritev? Njihovo srce, voljo, želje, predanost, zaupanje, življenje, katerega jim je daroval on sam.  Če želimo blagoslov, se  moramo vrniti Bogu, njegovi volji, njegovemu načrtu za naše življenje. Živimo v svetu, ki nas znova in znova prepričuje naj svoje življenje vzamemo v svoje roke. Na žalost, kaj se dogaja, ko človek ne dovoli svojemu Stvarniku, da bi mu pomagal? Prevzame nas gola sebičnost o kateri je Pavel opozarjal.

Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogiblji.  2 Tim 3, 1-5 (SSP)

Pavel opozarja, da bodo ljudje samoljubni, prevzetni, brez srca, … Kaj nam hoče povedeti Pavel? Srce je obrnjeno v človeka samega, posledice pa so katastrofalne. Bog ne more blagosloviti človeške sebičnosti, ne deluje po takšnik principih. Zato nas Bog skozi Kristusa kliče k njemu, da mu odpremo in predamo svoje srce, življenje. Ponuja nam novo življenje, ponuja nam, da postanemo njegovo otroci, ki prinašajo blagoslov v tem svetu.

Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Rim 8, 16 (SSP)

Sveto pismo nam zagotavlja naslednje: ko svoje življenje predamo Bogu, postanemo Njegovi otroci. Mi smo odrešeni za blagoslov, mi smo kraljevi sinovi in hčere, za katere želi, da živimo in oznanjamo življenje, ki širi blagoslov. To se začne dogajati, ko damo Bogu najboljš – svoje srce, svoje življenje. To je princip, po katerem pridemo do blagoslova. Toda, da lahko zaživimo v blagoslovu, je potreben tudi pogum. Bog je vedel, da imamo ljudje velikokrat probleme s strahom, ki nas ohromi. Poglejmo še en princip: kako priti do blagoslova? Lahko bi ga tudi poimenovali “Način duhovnega bojevanja”.

  2. Ne bojmo se

Kadar greš v boj proti sovražnikom in zagledaš konje in bojne vozove in ljudstvo, številnejše od tebe, se jih ne boj! Kajti s teboj bo GOSPOD, tvoj Bog, ki te je pripeljal iz egiptovske dežele. Ko boste blizu boja, naj nastopi duhovnik, govori naj ljudstvu in mu reče: »Poslušaj, Izrael! Danes ste pred bojem s sovražniki. Naj vam ne upade srce; ne bojte se in ne plašite se in naj vas ne bo strah pred njimi! Kajti GOSPOD, vaš Bog, hodi z vami, da se bo bojeval za vas z vašimi sovražniki in vam dal zmago.« 5 Mz 20, 1- 4 (SSP)

Bog je tolikokrat opogumil ljudi, ko jih je poslal v službo ali ko so se znašli v težavah, naj se ne bojijo. To lahko vidimo v Stari in Novi zavezi.  V našem življenju se velikokrat sočimo s problemi, ki izgledajo kot nepremagljivi sovražniki in tedaj smo postavljeni pred odločitev, kaj bomo storili? Ali bomo zaupali Bogu, da bo rešil težavo ali pa bomo dovolili strahu, da nas prevzame in ohromi. Za pogum in zmago nad težkimi situacijami naj nas opogumijo naslednje vrste, ki nam razodevajo,  komu vse je Bog rekel naj se ne bojijo.

Angel pa mu je rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. Lk 1, 13 (SSP) Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Mt 1, 20 (SSP) Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Lk 1, 30 (SSP)

Prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi. Lk 5, 10 (SSP)

Neke noči pa se je Gospod prikazal Pavlu in mu rekel: »Ne boj se! Govôri in ne mólči. Apd 18, 9 (SSP)

Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam kakor mrtev. On pa je položil name desnico in rekel: »Ne boj se! Jaz sem Prvi in Zadnji. Raz 1,17 (SSP)

Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Lk 12, 32 (SSP)

Dejal jim je: »Kaj se bojite, maloverni?« Tedaj je vstal, zapretil vetrovom in jezeru in nastala je globoka tišina. Mt 8, 26 (SSP)

Koristimo vsak dan te principe v našem življenu in Bog bo razodeval svoj blagoslov, saj nas je zato ustvaril. Amen.

Go to Top