Blagoslov  1. del

17 aprila, 2016

Series: Blagoslov

Blagoslov  1. del

Kar je Bog začel, bo tudi dokončal

Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. 1 Mz 1, 31 (SSP)

Ena zelo pomembnih tem v Stari zavezi je blagoslov. Blagoslov pomeni: želim ti srečo, blaginjo, zdravje, vse dobro, življenje, …

Jakobovo pismo nam opisuje, da od Boga prihaja dobro. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave. Jak 1, 17 (SSP)

Bog je človeka povzdignil nad vso stvarstvo

V prvem poglavju Svetega pisma beremo, ko je Bog ustvaril svet, živali je bilo dobro, ko pa je ustvaril še človeka je zaključil, da je zelo dobro.

Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«  1 Mz 1, 26-28 (SSP)

Sveto pismo nam zelo jasno razodeva, da nam Bog daje blagoslov. Seveda so se težave začele, ko je človek prestopil mejo Božje zaščite. Kljub temu Bog ni obupal nad nami. Izbral je narod, preko katerega želi izpolniti načrt svojega blagoslova.

Naše življenje je odvisno od blagoslova, ki ga daje Bog

Poglejmo najprej blagoslov v Stari zavezi, ki ga je Bog obljubil izraelskemu ljudstvu. Preden so Izraelci zavzeli obljubljeno deželo, jih je Bog opozoril, naj ne pozabijo, da blagoslov prihaja od Njega.

Poslušaj, Izrael! Danes boš šel čez Jordan, da prideš in zavojuješ narode, ki so večji in mogočnejši od tebe, velika in do neba utrjena mesta, veliko in visokoraslo ljudstvo Anákovce, ki jih poznaš in si slišal o njih: »Kdo more obstati pred Anákovimi sinovi?« Danes boš spoznal, da gre GOSPOD, tvoj Bog, pred teboj tja čez kot požirajoč ogenj; uničil jih bo in jih ponižal pred teboj. Razlastil jih boš in jih hitro pokončal, kakor ti je obljubil GOSPOD. Ko jih bo GOSPOD, tvoj Bog, pregnal izpred tebe, ne reci v svojem srcu: »Zaradi moje pravičnosti me je GOSPOD pripeljal, da vzamem to deželo v last.« Temveč zaradi krivičnosti teh narodov jih bo GOSPOD pregnal izpred tebe. Ne boš prišel in si vzel njihove dežele v last zaradi svoje pravičnosti in zaradi poštenja svojega srca, temveč zaradi krivičnosti teh narodov jih bo GOSPOD, tvoj Bog, pregnal izpred tebe in da uresniči besedo, ki jo je GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu. Vedi torej, da ti GOSPOD, tvoj Bog, ne daje v last te lepe dežele zaradi tvoje pravičnosti, kajti trdovratno ljudstvo si! Spominjaj se, ne pozabi, kako si v puščavi jezil GOSPODA, svojega Boga! Od dneva, ko si odšel iz egiptovske dežele, do tedaj, ko si prišel v ta kraj, ste se upirali GOSPODU. 5 Mz 9, 1-7 (SSP)

Bog jih opominja, naj ne pozabijo, da so obljubljeno deželo zavzeli zaradi Božjega načrta, blagoslova in ne zaradi svoje moči. Bog jim je razodel, da jih kljub trdovratnosti blagoslovlja. Poglejmo, kako veliko obljubo jim je dal Bog

GOSPOD te bo naredil za glavo in ne za rep; samo navzgor boš šel in nikoli navzdol, če boš poslušal zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki ti jih danes dajem, in jih vestno izpolnjeval in se ne boš odvrnil od nobene izmed besed, ki vam jih danes zapovedujem, ne na desno ne na levo, da bi šel za drugimi bogovi in jim služil. 5 Mz 28, 13-14 (SSP)

Bog jih je postavil za glavo, za vodilno ljudstvo. Obljubil jim je blagoslov vzpona in ne padca. Da se bo to lahko zgodilo, pa so se moramo držati njegovih zapovedi, principov. Bog je najprej učil Izraelce, da so popolnoma odvisni od njega. To je temelj, začetek blagoslova za naše življenje. Le tako lahko vstopamo v nadalnje blagoslove, katere ima Bog za nas. Amen.

V nadaljevanu tema: Kako prejeti blagoslov?

Go to Top