Binkoštno izkustvo

22 maja, 2016

Tema: SVETI DUH

Binkoštno izkustvo

Prihod Svetega Duha in Njegovo delovanje

V Apostolskih delih 2,1-4 beremo: **Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.**

Jezus Kristus je umrl petdeset dni pred Binkošti; Jezusa so križali in umrl je na križu, da bi plačal za moje in vaše grehe ter za grehe vsega sveta. Jezus je prelil svojo dragoceno kri, da lahko vsi tisti, ki v veri pridejo k Njemu in ga prosijo odpuščanja svoijih grehov, doživijo ponovno rojstvo in postanejo Božji otroci. Tri dni po križanju je Jezus Kristus vstal od mrtvih. Učenci, ki so pred križanjem sledili Jezusu, so se po Njegovem vstajenju spet srečali z Njim. Po Jezusovem vstajenju so učenci z Njim imeli skupnost še 40 dni. Ko je prišel čas Jezusovega odhoda v nebo, k svojemu Očetu, je Jezus svojim učencem in vsem tistim, ki so mu sledili, povedal: “Izpolnil se je čas, da grem nazaj k Očetu, in namesto mene vam bom poslal Svetega Duha.”

Jezusovi učenci in učenke so deset dni čakali na prihod Svetega Duha v gornji sobi v Jeruzalemu. Bratje in sestre, ne bodimo utrujeni v molitvi, ne naveličajmo se čakati na Božje obljube! To, kar je Bog obljubil v svoji besedi, to je ON izpolnil in On bo izpolnil tudi to, kar še ni izpolnjeno. Na Binkoštni dan je bilo zbranih 120 Jezusovih učencev in učenk v gornji sobi v Jeruzalemu. Vsi zbrani so zvesto in z velikim pričakovanjem čakali na obljubo Boga Očeta in Sina. Čakali so ta dragoceni dar, čakali so Tolažnika, čakali so Pomočnika, čakali so Učitelja, čakali so Svetega Duha, kateri je danes vsepovsod prisoten. Na Binkoštni dan je Sveti Duh prevzel delo Jezusa Kristusa. Na Binkoštni dan je bila rojena prva krščanska cerkev. Dokler je Jezus bil na tej zemlji, je Jezus lahko bil samo na enem mestu (na primer danes med nami).

Ali sedaj, ko je prišel Sveti Duh na zemljo, je Jezus vsepovsod prisoten in posebno tam, kjer se zbira Kristusova Cerkev v NJEGOVEM imenu!  V Svetem pismu beremo, da je Sveti Duh tretja božanska oseba. Božanstvo se razodeva v treh osebah: Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Sveti Duh je prišel na ta svet v korist Božjim otrokom. Sveti Duh je prišel, da bi bil ljudem v pomoč, posebno nam, Božjim otrokom. V evangeliju po Janezu 14,16 beremo: **Jezus je povedal: jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj!** Beseda tolažnik se lahko prevede kot svetovalec, pomočnik, advokat ali zastopnik. Ko Jezus pravi: **In dal vam bo drugega pomočnika!** s tem Jezus misli: *Do sedaj sem bil jaz vaš pomočnik, vaš tolažnik, vaš svetovalec;* sedaj , ko odidem od vas, bo na moje mesto prišel Sveti Duh. In sedaj je Sveti Duh naš pomočnik, učitelj, tolažnik, voditelj, svetovalec, zastopnik, advokat! Gospod Jezus vedno misli na nas. Vedno mu je za nas, za naše dobro, za naš razvoj in naš uspeh, tudi v tem življenju, dokler smo na tej zemlji. Mi imamo večkrat napačno predstavo o Bogu. Mislimo, da je Bog tisti, ki nam odvzame vse dobro in nam uničuje naše dobre načrte, ki jih načrtujemo za naše življenje. To ni res. Bog Svetega pisma nam želi dobro; ON nam želi najboljše za naše življenje. Vse, kar je Jezus naredil, je naredil za nas, je naredil za človeka.

Zaradi nas je prišel na to zemljo. Zaradi nas je postal človek. Zaradi nas je sprejel posmehovanje in trpljenje. Za  nas je umrl. Za nas je vstal. Za nas živi! Vse, kar je Bog delal in kar dela, dela za nas.  Bog nam želi uspeh v našem življenju. Bog želi, da smo blagoslovljeni in da smo drug drugemu v blagoslov. Jezus, Sin Božji  je rekel: **Za vas je bolje, da grem; ker če ne odidem, ne bo  prišel Sveti Duh.**

Kaj je Jezus delal in kako je postopal z ljudmi, dokler je bil na tej zemlji? Jezus  je prišel na to zemljo, da bi ljudi odrešil, ljudem pomagal, jih ozdravljal, jim dajal moči, jih izgrajeval. Gospod Jezus je ljudem snel njihove spone, jih osvobodil vezi in greha. Jezus je odpuščal grehe, da bi ljudje lahko bili to, za kar jih je Bog ustvaril; da bi lahko svobodno in srečno živeli v skupnosti z Bogom. Z istim namenom je danes Sveti Duh tukaj, za vsakega posamezno, da bi lahko prišla Božja slava v naše življenje. Da bi se to lahko zgodilo, mora Sveti Duh v našem življenju opraviti posebno nalogo:

Sveti Duh  bo svet, bo nas  prepričeval  o grehu to pomeni, Sveti Duh nam bo odkrival greh

Sveto pismo nam namreč pravi, da greh ovira Božje delo v našem življenju. »Greh  je človekova poguba!« Živeti v grehu, pomeni zgrešiti cilj!! Greh je dobesedno strup za naše duhovno življenje. Jezus je povedal: **Sveti Duh je prišel, da nam pokaže greh!** Sveti Duh je prišel, da nam pokaže kaj greh dela in do česa nas greh pripelje. Dokler bo Sveti Duh na zemlji, si bo Sveti Duh prizadeval, da bi ljudem pokazal, kaj je greh.  Zakaj? Zato, ker Bog želi, da bi bilo ljudem dobro. Dokler je greh v življenju neke osebe prisoten, ji ne more biti dobro. Zato je prišel Sveti Duh, da bi nas osvobodil greha. To je Božji načrt. Večina  ljudi ne sluti, kako strašen je greh. Potem pride Sveti Duh in človeka prepričuje o tem, kaj je greh. Tega ne more narediti noben pastor, noben duhovnik. O grehu lahko govorimo kolikor hočemo, toda to ne bo vplivalo na nikogar.  Če Sveti Duh ne pride in ne deluje na osebo, kakor  on zna in ume, ta oseba ne more biti prepričana v greh.

Koliko ljudi doživi naslednje: Gredo na bogoslužje zato, ker jih je nekdo povabil. Na bogoslužju pa je ozračje Svetega Duha. Sploh se ne govori o določenih grehih, toda atmosfera Svetega Duha jim dokazuje, da takšni ne morejo obstati pred Bogom. Sveti Duh jim odkriva greh!! To je delovanje Svetega Duha. Bog je prišel, da bi nam pomagal, da bi odstranil tisto najslabše, kar nas uničuje in da bi nam namesto tega dal življenje v izobilju, življenje v Jezusu Kristusu. Sveti Duh nam kaže naše osnovno zlo, to je  našo osredotočenost na  sebe. Sveti Duh nam kaže, da je to vzrok našega propada, ne samo tukaj na zemlji, ampak za vso večnost. Kogar Sveti Duh prepričuje o grehu, tega v srcu obsodi Božja beseda. V tistem trenutku, ko nam Božji Duh odkriva in pokaže greh, greha več ne moremo zvrniti na Adama, tudi ne na svoje starše. Ne moramo povedati: On, ona je kriva! Dragi moji, naša osebna nevera je tisto, kar nas ločuje od Boga. Iz vsega srca sem hvaležen, da me je Sveti Duh v mojih mladih letih prepričal o grehu, da takšen kot sem bil, ne bi mogel obstati pred Bogom (moje kratko pričevanje). Našo notranjost ne more izpolniti zdravje, slava, pa tudi denar ne. Mnogi ljudje imajo vse, kar potrebujejo  in vseeno niso srečni. Zdravi so, slavni so, bogati so, pa vendar jim manjka najvažnejše in to je Jezus. Ali ti v tvojem življenju manjka Jezus?

Sveti Duh ne prepričuje samo o grehu, Sveti Duh prepričuje tudi glede pravičnosti

Naša lastna pravičnost ne velja nič pred Bogom. Mi ljudje smo malo čudni. Skoraj nikogar ni tukaj na zemlji, ki ne bi mislil o sebi, da je dober. Tega ne povemo glasno, toda večkrat si mislimo, če bi vsi ljudje bili kot sem jaz, bi v svetu izgledalo drugače; bilo bi dobro. Sveti Duh je tisti, ki nas prepričuje, da je naša pravičnost v primerjavi z Bogom kot umazana obleka, kot umazana cunja. Mogoče imamo visoko mišljenje o sebi, toda, ko nas začne Sveti Duh prepričevati in začne delovati v našem življenju, pridemo do spoznanja, da nič dobrega ni v našem življenju. Tedaj, kot tisti cestninar, ki je od daleč stal v templju, vzkliknemo: **Bog, bodi milosten meni grešniku!** Sveti Duh nas prepričuje še o eni pravičnosti, namreč o tem, da je edini pravičen Jezus Kristus; da pravzaprav ni nobenega pravičnega, razen Jezusa Kristusa. Sveti Duh nas prepričuje, da je vsakemu človeku potrebna pravičnost, katero je imel Jezus Kristus in da brez Jezusove pravičnosti ne moremo pred Bogom obstati.

Spominjam se obiska v Švici pri starejši  gospe, ki je bila v veliki duševni stiski zaradi življenja, ki ga je živela brez Boga (večkrat je dala splaviti svoje otroke). Nekdo ji je na ulici podaril evangelij  po Janezu; začela ga je brati in Sveti Duh je začel delovati  v njenem življenju. Skozi branja Božje besede in najinega pogovora je prišla do spoznanja, da ji v njeni  stiski lahko pomaga Jezus. Spokesala se je za svoje grehe, priznala svoje grehe Jezusu, sprejela Jezusa v svoje srce in postala srečna v Gospodu. Jezus Kristus je tvoja in moja pravičnost!

Jezus nas želi izpolniti s Svetim Duhom in to danes

Izpolnitev s Svetim Duhom je opisana kot Božji dar za vse na novo rojene kristjane. V Apostolskih delih 2,39 beremo: **Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih je k sebi  poklical Gospod naš Bog.** Sveto pismo nas spodbuja, da bi vsi kristjani morali biti izpolnjeni s Svetim Duhom in Božjim ognjem. Vsak oznanjevalec evangelija bi moral iz srca prositi Boga, da ga izpolni s Svetim Duhom. Vsi, ki želijo s kakršnokoli službo biti vključeni v Božjem kraljestvu, potrebujejo krst v Svetem Duhu. V Apostolskih  delih beremo, da so celo diakoni, ki so služili pri strežbi, morali biti možje, polni Svetega Duha in modrosti.

Vsak kristjan ima kot ud Jezusovega telesa odgovorno nalogo, zato potrebuje tudi izpolnitev s Svetim Duhom. Mi rabimo moč Svetega Duha, ko pričujemo za Jezusa, rabimo pa ga tudi pri vzgoji otrok in pri vsakem delu, ki ga vsakodnevno opravljamo.

V evangeliju po Janezu 7,37-38 beremo Jezusove besede: **Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.** * Dragi moji, moramo biti žejni po Jezusu in po krstu v Svetem Duhu. Odstraniti moramo vso umazanijo iz našega srca in dovoliti, da ta živa, nebeška voda pride v naša srca. V grščini celo ta tekst tako pravi: »Kdor trpi žejo«. Hrepeneti, koprneti moramo po krstu v Svetem Duhu. Vse storiti, da doživim Jezusa in krst v Svetem Duhu. **Kakor jelen koprni po potokih voda, tako duša moja koprni po tebi o Bog. Žejna je duša moja Boga, mogočnega, živega Boga!** (Psalm 42,1-2) *Če je kdo žejen, naj pride k Jezusu! Jezus je izvir, Jezus je ta reka žive vode. Pridimo k Jezusu, ki še danes krsti v Duhu in ognju. *Pridimo k Jezusu in pijmo! Ne bodimo opazovalci. Hrepeneti, koprneti moramo po tej živi vodi. Hrepeneti moramo po Svetem Duhu, želeti moramo po Jezusu. Dobesedno, skočiti moramo v to reko žive vede, v reko Svetega Duha. *Obljuba o krstu v Svetem Duhu ni pretekla  obljuba, Jezus tudi danes krščuje v Duhu in ognju. Krst v Duhu je izkustvo, ki je podarjeno po veri.

Ali smo žejni Svetega Duha? Jezus nas želi izpolniti s Svetim Duhom! Pridimo k Jezusu, k izviru in zaužijmo vodo svetega Duha!! Amen.

Go to Top