Binkošti danes

4 junija, 2017

Tema: SVETI DUH

Binkošti danes

Božji načrt lahko izpolnimo samo s pomočjo ali močjo Svetega Duha

Jezus je začel svojo službo, ko ga je krstil Janez Krstnik v vodi in nanj je prišel Sveti Duh v telesni podobi kakor golob. Tako se je začela Jezusov služba na zemlji v moči Svetega Duha. Ko se je začela Cerkev, je bil izlit Sveti Duh. Sveti Duh je začel delovati, mnogi so zverovali v Jezusa in začela se je njegova Cerkev. Če želimo danes izpolniti Božjo voljo, moramo vedeti, da potrebujemo moč Svetega Duha. Danes smo ljudje postavili Boga in delovanje Svetega Duha v svoje okvire, obrede in zato ne doživljamo več delovanje in razodetje Boga. Binkošti nam govorijo, kako nujno potrebujemo moč Svetega Duha.

Jezus je vedel, kaj je ključnega pomena za širjenje Božjega kraljestva

Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: 17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Jn 14, 16-18 SSP

Brez Svetega Duha, smo duhovne sirote, ki ne morejo izpolniti Božjega načrta.

“ Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. “ Mt 5, 3 SSP

Ubogi v duhu so tisti, ki so v celoti in do poslednjih globin prežeti z zavestjo o svojem uboštvu, svoji popolni odvisnosti od Boga, Svetega Duha.

Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten. 2 Kor 12,10 SSP

Tudi Pavel se je zavedal, kako potrebuje moč Svetega Duha. Razumel je, ko je slaboten, da je to največja priložnost, da moč Svetega Duha deluje v našem življenju.

V Božjih in naših rokah je delovanje Svetega Duha

Moč in delovanje Svetega Duha prihaja od Boga. Mi imamo svobodno voljo: ali želimo in ali bomo v veri iskali ter hrepeneli po delovanju Svetega Duha v našem življenju. Sveti Duh je resnična oseba. On je tisti, ki je po vstajenju in vnebovzetju Jezusa Kristusa prišel nad njegove učence, se vselil v njihova srca in od takrat naprej prebival v njih. Samo tako lahko izpolnimo Božji načrt, samo tako se širi Božje kraljestvo.

Ali želimo prejeti moč Svetega Duha? Sveto pismo nam zelo jasno razodeva, da je to Božja obljuba, ki jo lahko doživi vsak izmed nas.

Zagotovo naj torej vé vsa Izraelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija.« 37 Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« 38 Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. 39 Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.« Apd 2, 36-39 SSP

Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. 7 Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. 8 Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.« Mr 1, 6-8 SSP

Peter je pridigal in povedal, da ta obljuba velja za vsakega, ki se odzove Božjemu klicu. Bog še danes kliče ljudi k sebi, da se spreobrnejo in prejmejo moč Svetega Duha. Janez Krstnik je učil, da on krščuje v vodi, pride pa Jezus, ki bo krstil v Svetem Duhu.

Prizadevajte si za ljubezen. Bodite vneti za duhovne darove, posebno še, da bi prerokovali. 1 Kor 14, 1  SSP    

Apostol Pavel uči, naj si prizadevamo za ljubezen. V bistvo gre za urejanje odnosov z Bogom in ljudmi. Bog daje svojega Duha v čiste pripravljeno posode, človeška srca. Bog svojih darov ne deli kar tako, tudi jih ne vsiljuje. Zato nas  Pavel uči, naj smo vneti, goreči, za moč Svetega Duha in njegove darove.

Sveti Duh nadaljuje Jezusovo delo skozi nas

Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Apd 10, 38 SSP

Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Jn 16, 13 SSP

Jezus je opravil svoje poslanstvo in poslal moč Svetega Duha, da mi nadeljujemo njegovo delo. Želi, da oznanjamo in širimo njegovo kraljestvo. To pa lahko izpolnimo samo, ko smo maziljeni s Svetim Duhom in poznamo njegovo resnico. Molimo, za moč, maziljenje Svetega Duha in nadaljujmo Jezusovo delo, dokler ne pride po nas. Amen.

Go to Top