Clear

Filtered by:

Pridigar: Viktor Andrejek

Pastor

Viktor Andrejek

Se je rodil v Neradnovcih v Prekmurju v krščanski družini. Že kot otrok je doživel srečanje z Jezusom, z dvaindvajsetimi leti pa je v Švici svoje življenje popolnoma predal v dobre očetovske roke Boga. Želel si je, da bi to, kar je sam doživel, namreč, odrešenje v Jezusu Kristusu, doživeli tudi drugi. Končal je biblijsko šolo v Švici, nato pa misiologijo v Nemčiji; 2005 je magistriral na Teološki fakulteti na Hrvaškem, v Osijeku. Štiriindvajset let je služil kot misionar med bivšimi Jugoslovani v Švici. Še posebej v času vojne v bivši Jugoslaviji je s pomočjo Švicarske binkoštne cerkve SPM pomagal humanitarno in na področju krščanske literature. Od 2004 je s svojo soprogo Estero služboval v Binkoštni cerkvi Emanuel v Mariboru, kjer je bil odgovoren za področje evangelizacije. 2012 pa je z Estero in s timom sester in bratov začel pionirsko delo na Ptuju. Njegov moto je: »Bog želi, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice« (1. Timotej 2,4).

Pridigas by Viktor Andrejek

 • 16 oktobra, 2022

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Tema: ŽIVLJENJE

  Vsak izmed nas ima v Jezusovi cerkvi svojo nalogo in službo; tej službi moramo biti zvesti in predani.
  Pavel je v četrti vrstici v prvem pismu Korinčanom zapisal: »Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu
  za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej
  besedi in v vsem spoznanju.«

 • 12 marca, 2017

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Tema: LJUBEZEN

  Jezus nam govori v vsej prijaznosti in ljubezni, zato mu lahko dopustimo, da se dotakne naših korenin. To pomeni, da moramo nehati gledati na stvari, ki nas vedno znova pripeljejo v isto stisko, kot na nedolžne in nenevarne. Odstraniti korenine pomeni odvrniti se od grešnih stvari in Bogu dovoliti, da nam iz naših src pomaga odstraniti napačna stališča.

 • 19 februarja, 2017

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Tema: UČENSTVO

  Enotnost je kot najboljše olje. Olje govori o Božjem maziljenju in o Božjem blagoslovu, enotnost pa govori o Božjem ozdravljenju. Olje se je v biblijskih časih uporabljalo za zdravljenje ran. Naš Bog je Bog čudežev. Bog Svetega pisma je Bog, ki še danes ozdravlja duha, dušo in telo. Bog želi svoje ljudstvo blagosloviti od glave do pet.

 • 8 januarja, 2017

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Jezusova obljuba, da bo vedno z nami, nas obvezuje k temu, da mu služimo z vsem svojim življenjem. To je naloga, ki jo kot kristjani moramo opravljati in opravljamo jo lahko skupaj z Gospodom. Še preden je Jozue izraelsko ljudstvo popeljal v Kanaan, v obljubljeno deželo, mu je Bog povedal: “Nihče se ti ne bo mogel ustavljati vse dni tvojega življenja; kakor sem bil z Mojzesom, bom tudi s teboj. Ne bom te pozabil, ne bom te zapustil. Bodi krepak in odločen, kajti ti boš razdelil temu ljudstvu v dedno last deželo, ki sem jo s prisego obljubil njegovim očetom, da jim jo dam. Samo krepak bodi in odločen, da boš ohranil in storil vse po postavi, kakor ti je zapovedal Mojzes, moj služabnik. Ne odstopaj od nje ne na desno ne na levo, da boš uspeval, kjer koli boš hodil. Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust, temveč jo premišljuj dan in noč, da boš storil povsem, kakor je zapisano v njej. Le tako boš imel uspeh na svoji poti, le tako boš uspeval. Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj GOSPOD, tvoj Bog.” (Jozue 1,5-9)

 • 25 septembra, 2016

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Če želimo svoje življenje čimbolj izkoristiti, ne smemo nikoli pozabiti naslednjih dveh resnic:  prvič, da je življenje v primerjavi z večnostjo zelo kratko, in drugič, da je zemlja le naše začasno bivališče. Na tej zemlji ne bomo dolgo, zato je pomembno, da se na to zemljo ne navežemo preveč. Kot kristjani živimo izključno za nebeško kraljestvo. Izraelski kralj David je molil: “Gospod, pomagaj mi, da spoznam, kako malo časa bom na zemlji. Pomagaj mi, da se zavedam, da bom tukaj samo še nekaj trenutkov.” (Ps. 39,5).

 • 22 maja, 2016

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Tema: SVETI DUH

  Jezus Kristus je umrl petdeset dni pred Binkošti; Jezusa so križali in umrl je na križu, da bi plačal za moje in vaše grehe ter za grehe vsega sveta. Jezus je prelil svojo dragoceno kri, da lahko vsi tisti, ki v veri pridejo k Njemu in ga prosijo odpuščanja svoijih grehov, doživijo ponovno rojstvo in postanejo Božji otroci. Tri dni po križanju je Jezus Kristus vstal od mrtvih. Učenci, ki so pred križanjem sledili Jezusu, so se po Njegovem vstajenju spet srečali z Njim. Po Jezusovem vstajenju so učenci z Njim imeli skupnost še 40 dni. Ko je prišel čas Jezusovega odhoda v nebo, k svojemu Očetu, je Jezus svojim učencem in vsem tistim, ki so mu sledili, povedal: “Izpolnil se je čas, da grem nazaj k Očetu, in namesto mene vam bom poslal Svetega Duha.”

 • 3 aprila, 2016

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Jezusu je mar za nas, Njemu je mar za svoje otroke. V času žalosti in zbeganosti se jima je Jezus približal. On danes vidi tudi tvojo situacijo in tvoje srce. On se ti želi približati, On želi hoditi s teboj. Ko bo Jezus hodil s teboj, se bo tvoje srce spremenilo. Ko se srečaš z Jezusom, bodo nekatere stvari postale jasne; strah, negotovost in zbeganost lahko predaš Jezusu ter doživiš Božji mir in ponovno veselje, skupaj z Njim.

 • 6 marca, 2016

  Pridigar: Viktor Andrejek

  Če bi nas nekdo vprašal: »Kdo je zdravnik?«, bi znali točno odgovoriti… Če bi nas kdo vprašal: »Kdo je medicinska sestra?«, bi tudi znali pravilno odgovoriti. Če bi nas kdo vprašal, kaj dela avtomehanik, bi tudi znali točno odgovoriti. Sigurno ne bi rekli, da avtomehanik peče kruh, ampak bi rekli, da avtomehanik popravlja avtomobile. Poglejmo si, kaj nam Sveto pismo pravi glede tega, kdo je kristjan. Kaj še ni svetopisemsko krščanstvo?

Go to Top