Filtered by:

Series: Najti Boga

Clear
 • 29 oktobra, 2023

  Series: Najti Boga

  Pridigar: Srečko Krajnc

  Tema: OBNOVA

  Če bi bila resničnost vstajenja ovržena, bi se celotno krščanstvo v hipu sesulo v prah. Z drugimi besedami: če trditev, da je Jezus vstal od mrtvih, ovržemo, je krščanstvo mrtvo. Glede Jezusovega vstajenja imamo dobre znanstvene pristope, ki jasno pričajo v prid Jezusovega vstajenja. Kritiki si že 2000 let obupno prizadevajo ovreči vstajenje, a tega še vedno ne morejo storiti, saj so dokazana dejstva preprosto preveč stabilna. Glede na vse to, se moramo vprašati naslednje vprašanje: Ali bomo šli tja, kamor nas vodijo dejstva, ali ne?

 • 22 oktobra, 2023

  Series: Najti Boga

  Pridigar: Srečko Krajnc

  Tema: VERA

  Postavlja se nam vprašanje ali lahko Sveto pismo jemljemo resno v svetu, ki je znanstveno pismen? Za nekatere znanstvenike so nekatere verske teme sporne: starost Zemlje, čudeži in trpljenje. Še posebej zlo in trpljenje je eno od najglobljih vprašanj, s katerimi se soočajo tudi verujoči. Večkrat se pojavi problem nasprotujočih si napačnih ali površnih svetopismskih in znanstvenih interpretacij... mogoče pa obstaja skupna pot med znanostjo in Svetim pismo?

 • 8 oktobra, 2023

  Series: Najti Boga

  Pridigar: Srečko Krajnc

  Naravoslovne znanosti so lahko kos vprašanjem o naravi, zgradbi našega okolja ipd., ne morejo pa odgovoriti na vprašanje: "Zakaj oziroma čemu?" Mnogi znanstveniki iskreno priznavajo, da je znanost najverjetneje omejena zato, ker ne more odgovoriti na povsem osnovna vprašanja: Kaj je smisel življenja? Zakaj smo tu? A nam lahko Bog da odgovore na ta vprašanja?

 • 1 oktobra, 2023

  Series: Najti Boga

  Pridigar: Srečko Krajnc

  Zakaj bi iskali Boga? Nekateri zagovarjajo, da je Bog zabloda in da je to za človeštvo celo nevarno in škodljivo. Če želimo nekoga spoznati, se mu moramo približati. Ostati na razdalji nam preprečuje, da nekoga resnično spoznamo. To nas vodi v skepticizem. Sama beseda skepticizem pomeni »preverjati iz razdalje.« Uprimo se skepticizmu, da ne bi o Bogu razmišljali samo iz neke razdalje ali Ga iskali samo takrat, ko smo v stiski.

Go to Top