Nikoli ne boš PRIPRAVLJEN za nalogo, ki jo ima Bog pripravljeno zate. Lahko pa si PREDAN in zaupaš, da te bo vodil korak za korakom.

GOSPOD pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje njegovega srca ves dan le hudobno. GOSPODU je bilo žal, da je naredil človeka na zemlji, in bil je žalosten v svojem srcu. Rekel je torej GOSPOD: »Izbrisal bom človeka, ki sem ga ustvaril, s površja zemlje, ljudi in živino, laznino in ptice neba, kajti žal mi je, da sem jih naredil.« Noe pa je našel milost v GOSPODOVIH očeh. 1. Mojzesova knjiga 6, 58

Iz tega odlomka lahko vidimo, da je Bogu bilo žal – žal, da je ustvaril človeštvo. Zaradi tega ga je želel pokončati. Noe pa je našel MILOST v Gospodovih očeh.

V 1. Mojzesoi knjigi 6, 810 beremo, kakšen je bil Noe:

Noe pa je našel milost v GOSPODOVIH očeh. To je Noetov rodovnik. Noe je bil pravičen mož, popoln sredi svojega rodu. Noe je hodil z Bogom. Noetu so se rodili trije sinovi: Sem, Ham in Jafet.

Bil je pravičen mož, ki je hodil z Bogom. Noe je bil Bogu PREDAN. Noeta je čakala velika naloga, na katero ni bil PRIPRAVLJEN. Zgraditi barko v tistih časih ni bilo ravno vsakdanje opravilo. Niso poznali strojev. Ni imel delavcev, ki bi jih lahko zaposlil. Potop? Tudi deževalo ni. Le kako bi Noe lahko bil pripravljen?

Noe ni bil. Bog pa je bil in še vedno je. On je z nami vedno in povsod, le če smo mu PREDANI. Bil je z Noetom in dal mu je natačna navodila.

»Ti pa si izdelaj ladjo iz cipresovega lesa. Narêdi jo z več prostori in jo od znotraj in od zunaj premaži z zemeljsko smolo. Takole jo narêdi: ladja naj bo dolga tristo komolcev, široka petdeset in visoka trideset komolcev. Zgoraj naredi ladji streho, en komolec nad njo jo postavi, in ob strani napravi vhod v ladjo. Narêdi jo tako, da bo imela spodnji, srednji in zgornji oddelek. Glej, zlil bom vode potopa na zemljo, da uničim vse meso pod nebom, v katerem je dih življenja. Vse, kar je na zemlji, bo preminilo. S teboj pa sklepam zavezo. Pojdi torej v ladjo ti in s teboj tvoji sinovi, tvoja žena in žene tvojih sinov! In od vseh živali, od vsega mesa, spravi po dvoje v ladjo, da bodo skupaj s teboj ostale pri življenju! Naj bodo samci in samice! Od ptic po njihovih vrstah, od živine po njenih vrstah in od vse laznine na zemlji po njenih vrstah, od vsake vrste naj po dve živali prideta k tebi, da bodo ostale pri življenju. Ti pa si vzemi vsakršnega živeža, kar boš potreboval za hrano, in ga spravi pri sebi, da se boste mogli hraniti ti in oni.« Noe je to storil; prav tako, kakor mu je Bog zapovedal, tako je storil. 1. Mojzesova knjiga 6, 14–22

Iz tega odlomka lahko vidimo, kako specifičen je bil Bog. Do potankosti je podal navodila. PRIPRAVLJEN za PREDANEGA.

Kot poznamo zgodbo je Noe zgradil barko. »Noe je bil star šeststo let, ko so nastopile vode potopa na zemlji.« 1. Mojzesova knjiga 7, 6

Včasih čakamo en mesec, pa se nam zdi cela večnost.

Še en primer čudovite predanosti najdemo v Evangeliju po Mateju 26, 36–46:

Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil.« S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj!« In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel: »Še vedno spite in počivate? Glejte, približala se je ura, in Sin človekov je izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.«

Jezus je bil žalosten do smrti. Želel je, da njegovi učenci bedijo z njim. Iz odlomka vidimo, da se to ni zgodilo. Jezus je bil pripravljen umreti za naše grehe. Toda v tem odlomku vidimo, da je k učetu molil trikrat.

39 In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« 40 Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? 41 Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« 42 Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« 43 Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. 44 Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami

Popolna PREDANOST Božjega sina je uresničila načrt za našo odrešitev. Jezus je odplačal naš dolg s svojim življenjem ter tretji dan vstal.

In če danes sebe vprašaš, ali si PREDAN Bogu, da te lahko pripravi za načrt, ki ga ima za tvoje življenje, kakšen je tvoj odgovor? Kako si lahko predan Bogu? Iz dneva v dan se mu na novo PREDAJ. Beri Sveto pismo ter premišljuj o prebranem. Moli. Pogovarjaj se z Jezusom. Zaupaj mu vsako misel, dvom, ki se skriva v tvoji notranjosti. On si te želi poslušati.

Zato bodimo PREDANI, da nas Bog lahko PRIPRAVI za načrt, ki ga ima za nas.

Avtor: Tina Nemec